Видео заснемане и фотограф:

1-ви вариант:

Видеозаснемане с продължителност 12 часа и готов материал от 3 часа, издаден на DVD без обработка и без специални ефекти. Цена – 300лв.

2-ри вариант:

Икономичен: Видеозаснемане на ритуалите до ресторанта, включително, с продължителност 4 часа, за един час готов продукт на DVD без обработка и специални ефекти. Цена – 200лв.

3-ти вариант:

Видеозаснемане с продължителност 12 часа – от дома на младоженеца, кумовете, дома на булката, подписване на граждански брак, църковен брак, ресторант – всички ритуали до разязване на тортата, включително. За 3 часа готов обработен продукт на 2бр. DVD с меню, шапка, озвучаване, надписи, сшециални ефекти, анимации, обложка и кратка версия на най-добрите моменти в 3 минути. Цена – 600лв.

4-ти вариант:

Фотограф с фотосесия + Видеозаснемане с продължителност 12 часа – от дома на младоженеца, кумовете, дома на булката, подписване на граждански брак, църковен брак, ресторант – всички ритуали до разязване на тортата, включително. За 3 часа готов обработен продукт на 2бр. DVD с меню, шапка, озвучаване, надписи, сшециални ефекти, анимации, обложка и кратка версия на най-добрите моменти в 3 минути. Цена – 750лв.

5-ти вариант:

Фотограф с фотосесия + Видеозаснемане с продължителност 12 часа – от дома на младоженеца, кумовете, дома на булката, подписване на граждански брак, църковен брак, ресторант – всички ритуали до разязване на тортата, включително. За 3 часа готов обработен продукт на 2бр. DVD с меню, шапка, озвучаване, надписи, сшециални ефекти, анимации, обложка и кратка версия на най-добрите моменти в 3 минути, с допълнителни съкратен вариант на филма до 1 час + допълнителни фотосесии на младоженеца и булката в домовете им или на желано от тях място + направа на видеопокани. Цена – 1200лв.

6-ти вариант:

Ергенско или моминско парти. Видеозаснемане 1 час или видеопокани. Цена – 200лв.

7-ми вариант:

Фотограф и видеозаснемане на детско парти с продължителност от 3 часа с комплексна цена – 200лв.

[post_gallery]